TSP

 

Thai Summer project (TSP) คือโครงการที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เป็นผู้นำ และฝึกการประกาศเรื่องราวของพระเจ้า ผมเป็นคนหนึ่งที่ถูกสร้างมากจากโครงการนี้ ถ้าหากเปรียบคริสเตียนเป็นต้นไม้ คริสเตียนใหม่ก็เหมือนกับต้นกล้าที่รอคอยปุ๋ย รอคอยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเติบโต ค่าย TSP เป็นสิ่งนั้นเป็นทั้งปุ๋ย และสภาพแวดล้อมที่ดีให้ครีสเตียนใหม่ได้เติบโตขึ้น


ผลกระทบของ TSP ที่ส่งผลจากรุ่นสู่รุ่น (แบบสั้นๆ)

อย่างที่ได้บอกไป TSP ชื่อเต็มคือ Thai Summer project เป็นค่ายของคนที่เป็นคริสเตียนแล้ว ทั้งคริสเตียนใหม่และคริสเตียนเก่า เอาจริงๆ ผมจำไม่ได้แล้วว่าเข้าค่ายนี้ไปกี่ครั้ง น่าจะประมาณ 3 ครั้งนะ (ถ้าจำไม่ผิด) ผมอยากบอกว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่นำโดยนักศึกษาที่เป็นคริสเตียน เพื่อนักศึกษาที่เป็นคริสเตียนเอง และแน่นอนทั้งหมดเพื่อพระเจ้า เป็นค่ายที่ช่วยให้คริสเตียนได้ใช้เวลาร่วมกัน ตลอดจนได้แบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าให้กับผู้อื่น ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการเสริมกำลังจากพระเจ้าเยอะมาก นักศึกษาที่เป็นคนนำต้องนำไปในทางของพระเจ้า และบางคนอาจไม่เคยนำกิจกรรมมาก่อนเลย ก็จะได้ลองเป็นผู้นำในค่ายนี้ สำหรับคริสเตียนใหม่จะได้เห็นเรื่องราวการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า การได้ลองใช้เวลากับคนอื่นที่ยังไม่ได้เป็นผู้เชื่อ ซึ่งก็ยากอีก เพราะเราต้องพึ่งพระเจ้าเยอะมาก ทั้งในเรื่องความกล้า เรื่องการตอบสนอง และการถ่อมตน ผมผ่านค่าย TSP มาโดยรับบทบาทเป็นทั้งคริสเตียนใหม่ เป็นคนนำ และตอนนี้ผมรับบทเป็นคนสังเกตการณ์  "ค่าย TSP ส่งผลต่อผมมากในด้านของความเชื่อ ผมเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ผ่าน TSP ในแต่ละปี เติบโตขึ้นในความเชื่อ เหมือนต้นไม้ที่ได้ปุ๋ยดี และได้เติบโตในดินดี" เปลี่ยนจากคนที่ไม่กล้าประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเป็นคนที่กล้าพูดเรื่องราวของพระเจ้ากับคนอื่นมากขึ้น เปลี่ยนจากคนที่ไม่อยากใช้เวลากับคนที่เราไม่รู้จัก เป็นการอยากแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้ากับทุกคนที่อยู่รอบๆ เรา และเปลี่ยนจากคนที่ไม่กล้านำคนอื่น เป็นคนที่สามารถนำคนอื่นได้ กล้าแสดงออกมากขึ้น เป็นผู้นำในทางของพระเจ้ามากขึ้น 

------------------------------------------

ผลกระทบของ TSP ที่ส่งผลจากรุ่นสู่รุ่น (แบบยาว)

Thai Summer project (TSP) คือโครงการที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เป็นผู้นำ และฝึกการประกาศเรื่องราวของพระเจ้า ผมเป็นคนหนึ่งที่ถูกสร้างมากจากโครงการนี้ ถ้าหากเปรียบคริสเตียนเป็นต้นไม้ คริสเตียนใหม่ก็เหมือนกับต้นกล้าที่รอคอยปุ๋ย รอคอยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเติบโต ค่าย TSP เป็นสิ่งนั้นเป็นทั้งปุ๋ย และสภาพแวดล้อมที่ดีให้ครีสเตียนใหม่ได้เติบโตขึ้น 

จากนี้ไปลองมานั่งฟังเรื่องราวของผม ผ่านค่าย TSP ในแต่ละครั้งกันครับ...

คริสเตียนใหม่

คุณรู้แค่ว่าการรับเชื่อ จะทำให้คุณรอด
แต่จริงๆ การเป็นคริสเตียนมีอะไรมากกว่านั้น ความเชื่อเหมือนเมล็ดพืช ที่พองอกเป็นต้นกล้าแล้วก็ต้องการสภาพแวดล้อมที่ดี ต้องการปุ๋ยที่เหมาะสมกับตัวเอง ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ได้ไม่ถึงสามเดือน ก็ตามมาด้วยค่าย TSP เลย มันทำให้ผมเติบโตขึ้นทางความเชื่ออย่างมาก ทำให้ผมเข้าใจภาพใหญ่ของการเป็นคริสเตียนได้เร็วขึ้น เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของเรา มันเป็นการเปลี่ยนแปลงจากตัวตนหนึ่งไปสู่อีกตัวตนหนึ่งเลยก็ว่าได้ เหมือนต้นกล้าที่ได้รับปุ๋ยที่เหมาะสม และอยู่ในดินดีนั่นเอง

ผู้นำในแบบคริสเตียน

คุณไม่ใช่แค่ผู้รอด แต่จะต้องเป็นผู้ที่ช่วยคนอื่นให้รอดด้วย
เมื่อบทบาทของเราเปลี่ยนไป จากการเป็นผู้ตาม ต้องมาเป็นผู้นำคนอื่น นี่เป็นสิ่งที่ดีของค่าย TSP คือการได้ให้นักศึกษาคริสเตียนได้ลองลงมือทำ ได้ลองเป็นผู้นำ สิ่งไหนที่เราได้เรียนรู้มาจากค่ายก่อนๆ จะถูกเอามาปรับใช้ สิ่งไหนที่เรามีแนวคิดที่ดีกว่า จะได้เอามาลองทำดู ค่าย TSP เลยเป็นเหมือนกับสภาพจำลองของสังคม ที่ช่วยให้นักศึกษาคริสเตียนต่างจากนักศึกษาทั่วไป คือเราได้มีโอกาสได้เป็นผู้นำในเรื่องที่เราถนัด ได้ฝึกวางแผน ได้เจอปัญหา และได้พึ่งพาพระเจ้า เพราะว่าเมื่อเราไปอยู่ที่โลกแห่งความจริง สังคมของโลกนี้จริงๆ สักวันเราต้องนำสังคมที่เราอยู่ด้วยความเชื่อที่ถูกต้องจากพระเจ้า และต้องหนักแน่นในความเชื่อนั้น 

"ค่าย TSP เลยเป็นมากกว่าค่ายคริสเตียนทั่วไป แต่เป็นค่ายที่เกิดขึ้นโดยพระเจ้า เพื่อพระเจ้า โดยให้เกิดผลในชีวิตของนักศึกษาคริสเตียนทั้งใหม่ และเก่า คริสเตียนใหม่ได้เรียนรู้ที่จะเติบโตในความเชื่อมากขึ้น ขณะที่คริสเตียนเก่าได้เติบโตในการเป็นผู้นำในทางของพระเจ้า"May 8, 2021
0

Comments

Search

Contact Me